Konvertering till eldrift 

Motorspantet är bortskuret från en modell byggd för glödstiftsmotor

Jag har ju tagit en del gamla modeller och konverterat dom från glödstiftsmotor till elmotor. Tänkte visa hur jag gjort detta, för den intresserade.

Den största skillnaden mellan en glödmotor och en elmotor är motorns infästning. Sen många år tillbaka har jag kört med standard glödmotor-infästning som sett ut så här:

Först ett motorspant av 3mm plywood. I denna har jag skruvat fast en standard motorbock i plast. Tror det var Radioactive för .15-.25 storlek jag brukade använda. Motorbocken skruvades fast med hjälp av inslagsmuttrar på baksidan av motorspantet. På det sättet var det lätt att byta motorbock och därmed också motortyp.

De elmotorer jag kör med är av typ outrunners. De fästs i bakkant av motorn, lämpligen direkt i ett motorspant. I jämförelse med min glödmotorsetup behöver motorspantet sitta 2-3 cm längre fram för att propellern ska hamna rätt.

Först har jag monterat bort den ev. befintliga glödstiftsmotorn. Sen har jag monterat bort motorbocken och stötstången för trotteln. Sen har jag även monterat bort motorservot.

Därefter har jag helt sonika skurit loss det befintliga motorspantet och sen limmat på en ca 2-3cm tjock bit med cellplast. Denna cellplastbit har anpassats med hjälp av termosåg, kniv och slipmaskin för att passa in.Cellplastbit limmas på plats för att förlänga kroppen så att motorspantet hamnar på rätt ställe

Sen har jag sett till att montera nya inslagsmuttrar på baksidan av motorspantet som passar elmotorn. Å så dags att limma dit motorspantet på dess nya plats. Oftast har det inneburit att motorspantet har behövt slipas ner en aning i kanterna. I motorspantet har jag oftast också borrat upp fler hål för kylning av ack och fartreglage.Här är den vita friggo-biten slipad till rätt form och motorspantet är limmat på plats.

Därefter har det bara varit att montera dit elmotorn och testa med ack och fartreglage.

En skillnad mellan glödmotor och elmotorsetup är att för elmotorsetupen är det acken som väger mest. För glödmotorsetupen är det motorn som väger mest. Alltså är det för elmotorsetupen viktigt att acken hamnar så långt fram som möjligt, för att få tyngdpunkten rätt. Har man en modell med stor frontyta kan man t.ex. göra hål i motorspantet så att acken kommer fram under motorn. Så gjorde jag på min Hawker Typhoon, som ju har ett kort nosmoment och verkligen behöver ha acken så långt fram som möjligt.[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre847 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1303 )

<<nav_first <Tillbaks | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Nästa> nav_last>>