Bygg Fairey Battle - del 7 - provflygning 


-------------

Då är modellen nästan klar för provflygning, men först är det några prylar som måste göras.

Först är att provmontera allt med mottagare, ack m.m. När allt är på plats och noggrant säkrat så att det inte kan röra sig inne i flygkroppen ska du väga in tyngdpunkten. Detta gör du genom att balansera modellen på pekfingrarna, en under vardera vinghalvan. Flytta pekfingrarna tills modellen kan balansera ovanpå dina fingrar. Där fingrarna är när modellen balanserar, där ligger tyngdpunkten.

Tyngdpunkten ska ligga ungefär 1/4 av vingbredden framifrån. Inne vid kroppen är det ungefär 7cm från vingens framkant. Flytta batteriet framåt om tyngdpunkten är för långt bak och vice versa. Slarva inte med detta - med tyngdpunkten för långt bak är modellen oflygbar. (Gäller för de allra flesta modeller).
-------------

Nästa steg är att trimma in roderutslagen. I Aircombat har man oftast ordentligt stora utslag men för första provflygningen behövs inte detta.

Skevrodren ska röra sig ca 6mm uppåt och lika mycket neråt. Höjdrodret ska röra sig ca 8mm uppåt och lika mycket nedåt.

Bäst är om du trimmar in 9mm upp/ned för skev och 11mm upp/ned för höjdrodret och sen ställer in s.k. begränsning/Dual rates på 100%/70%. Första provflygningen görs med 100% men med möjlighet att begränsa till 70%.

Rodren ska trimmas till neutral-lägen, sen kan du trimma 3 snäpp upp på höjdrodret för säkerhets skull.

Kontrollera motorn, prova att dra på full gas en gång och se att allt fungerar som det ska.Kolla även att den verkligen snurrar åt rätt håll - nog så viktigt idag då propellrar tillverkas med rotationsriktning åt båda hållen som följd av alla quad-kopters.
-------------

Första provflygningen görs helst över högt gräs. Ha en medhjälpare som kan handkasta modellen åt dig. Är du ovan vid att flyga lite snabbare modeller så bör du be en mer erfaren pilot att göra provflygningen.

Kastet görs helst som ett s.k. överhandskast, d.v.s. man håller modellen i huvudhöjd och kastar modellen rakt men en liten aning uppåt.

En Fairey Battle ska normalt sett starta utan problem och ha bra stigkraft från start. Är modellen skevt byggd kan den naturligtvis svänga åt nåt håll eller dyka/stiga. Detta trimmas på radion.

Det ska normalt sett vara svårt att misslyckas med att bygga en Battle, men det som kan göra modellen svårflugen är t.ex. motorns riktning (den ska vara riktad rakt fram eller möjligen en liten aning nedåt - aldrig uppåt. Har vingen olika skränkning i vingspetsarna eller är skev på annat sätt, så kommer modellen sannolikt att rolla åt det ena eller andra hållet och i värsta fall kan modellen vara svår att svänga med eller t.o.m. börja spinna vid lite snävare sväng.
-------------

När modellen är intrimmad börjar det roliga. Prova att svänga, rolla och göra looping. Känn också gärna på modellens lågfartsegenskaper genom att dra av gasen helt. Den ska normalt glida neråt nästan som en segelmodell med motorn avslagen.

Är du ovan vid att flyga lite snabbare modeller, glöm inte bort att dra av gasen. Battle flyger bra även på halvgas och med lite mindre gas går modellen långsammare och det är lättare att hinna med.
-------------

Att landa Battle är lite speciellt i jämförelse med andra Aircombat-plan. Är du van vid lite snällare modeller med låg vingbelastning kommer du att känna igen dig.

Dra ner gasen, gå in i landningsvarv och när du svänger in mot fältet drar du ner gasen helt och glider sista biten in mot fältet. Stötta med lite gas om du tror att du kommer att landa "för kort".

Är du ovan vid de goda glidflygegenskaperna och är på väg att flyga förbi fältet, glöm inte bort möjligheten att dra på gas igen och göra om landningsvarvet.

Jag ska erkänna att jag halv-kraschat en Battle vid en av de tidigare provflygningarna, då jag helt enkelt flög förbi fältet och landade några meter utanför. Det var de goda glidflygegenskaperna som överraskade mig. Naturligtvis landade modellen i en plogfåra och kroppen bröts...
-------------

När du nu har en Battle, bygg då några till och träna att flyga lite tuffare. Siktar du på Aircombat ska du träna snabba, snäva svängar och att ha full kontroll på start och landning.

Vill du bara träna manöverflygning kan du montera sidroder på modellen för att även kunna göra manövrer som kräver sidroder. Battle är naturligtvis inte den perfekta konstflyg-kärran men kan väl fungera rätt så bra att börja träna med. För konstflygning är dock en modell med mer symmetrisk vingprofil mer lämplig, men det kan du ju gå vidare till senare - eller kanske t.o.m. modifiera en Battle genom att byta vingprofil.

Vill du börja med Aircombat är det en god idé att försöka få igång en kompis eller två som du kan träna tillsammans med. Ni behöver då streamers, som ni hittar hos Granngården och ni behöver en streamerskärare för att klyva streamern till rätt bredd (se länk Streamer-cutter här i menyn till vänster).[ kommentarer 1409 ] ( sb_view_counter_plural_pre11208 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1531 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nästa> nav_last>>